Vols conèixer les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc des d'on pots consultar-les.

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Text

  • Plànols d’ordenació:
  • Plànols d’informació:

Pla de Millora Urbana 5 “El Bosquet (2)”:

Memòria

Plànol