Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anteriors a l'any en curs? Aquí pots consultar les dades dels drets i obligacions reconeguts nets de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els organismes autònoms locals.

Informes de la liquidació dels pressupostos

Informe de la liquidació dels pressupostos - Any 2022 (en elaboració a falta del tancament)

Informe de la liquidació dels pressupostos - Any 2021

Informe de la liquidació dels pressupostos - Any 2020 

Informe de la liquidació dels pressupostos - Any 2019