Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Fem-ho fàcil Fem-ho fàcil

Fem-ho fàcil és un servei que t’ajuda de manera personalitzada a fer tràmits electrònics amb el teu ajuntament o administració, com ara superar dificultats en l’ús dels sistemes d’identificació i signatura digitals, presentar qualsevol sol·licitud a través d’internet o accedir a notificacions electròniques.

Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Verificació de documents Verificació de documents Verificació de documents

Aquest servei permet contrastar la integritat i l'autenticitat de còpies autèntiques en paper de documents administratius electrònics generats per

Participació Participació
Busquem que la ciutadania participi en els processos i actuacions del nostre municipi.