Estàs interessat a conèixer l’agrupació de la documentació? El quadre de classificació és una estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’ens, i que permet identificar-ne i agrupar-ne físicament o intel·lectualment els documents i facilitar-ne la recuperació.

Seguint aquest enllaç trobareu més informació.

Enllaç http://xam.diba.cat/sites/xam.diba.cat/files/font-rubi_01_qc.pdf

Font: Xarxa d’Arxius Municipals. Diputació de Barcelona.