Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Alcaldia

Alcaldia-Presidència

Eloi Hernàndez i Mosella

Àrea de Serveis a les persones

Regidoria d'Habitatge

Elisa Carvajal i Rojas

Regidoria de Gent Gran

Elisa Carvajal i Rojas

Regidoria d’Educació

Nil Buxó i Escolà

Regidoria d’Acció Social

Anna Comellas i Ramírez

Regidoria de Cultura

Marc Sivillà i Salvans

Regidoria de Turisme i Patrimoni

Esther Cuellar i Barreia

Regidoria de Promoció econòmica

Esther Cuellar i Barreia

Regidoria de Joventut

Nil Buxó i Escolà

Regidoria d'Esports

Marc Sivillà i Salvans

Regidoria de Salut Pública

Joaquim Busom i Garcia

Àrea de Serveis al territori

Regidoria d’Urbanisme

Eloi Hernàndez i Mosella

Regidoria de Món Rural

Anna Grau i Vila

Regidoria de Manteniment i Via Pública

Joaquim Busom i Garcia

Regidoria de Serveis Municipals i Sostenibiltiat

David Zamora i Vega

Regidoria de Mobilitat

David Zamora i Vega

Regidoria d’Obres Públiques

Nil Buxó i Escolà

Àrea de Gestió interna i Transparència

Regidoria d’Hisenda

Elisa Carvajal i Rojas

Regidoria de Recursos Humans

Anna Grau i Vila

Regidoria de Comunicació i Transparència

Anna Comellas i Ramírez

Regidoria de Seguretat Ciutadana

Eloi Hernàndez i Mosella

0 Registres carregats