Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Alcaldia

Alcaldia-Presidència

Eloi Hernàndez i Mosella

Àrea de Gestió de Recursos i Governació

Regidoria d’Hisenda

Elisa Carvajal i Rojas

Regidoria de Gobernació

Pere Llatjós i Bosch

Regidoria d'Administració

Ester Lladó i Rusca

Àrea de Serveis a les persones

Regidoria d'Esports

David Zamora i Vega

Regidoria d'Habitatge

Ester Lladó i Rusca

Regidoria de Joventut

Nil Buxó i Escolà

Regidoria de Salut Pública

Joaquim Busom i Garcia

Regidoria de Comunicació i Transparència

Anna Comellas i Ramírez

Regidoria de Turisme i Patrimoni

Ester Lladó i Rusca

Regidoria d’Educació

Nil Buxó i Escolà

Regidoria de Gent Gran

Pere Llatjós i Bosch

Regidoria d’Acció Social

Elisa Carvajal i Rojas

Regidoria de Cultura

Anna Comellas i Ramírez

Àrea de Serveis al territori

Regidoria de Món Rural i Sostenibilitat

Anna Grau i Vila

Regidoria de Manteniment i Via Pública

Joaquim Busom i Garcia

Regidoria de Serveis Municipals

David Zamora i Vega

Regidoria d’Obres Públiques

Eloi Hernàndez i Mosella

Regidoria d’Urbanisme

Eloi Hernàndez i Mosella

0 Registres carregats