Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Les campanyes institucionals de l’Ajuntament de Fonollosa s’emmarquen en els diferents contractes amb mitjants de comunicació en els quals es publiciten les diferents activitats que es realitzen al municipis i que l’ajuntament organitza o col·labora.

Any 2022

Contracte amb Tot Turisme

 • Característiques: Elaboració campanya de comunicació i gestió xarxes socials
 • Vigència: actuació puntual 
 • Cost: 535,98 € + IVA

Contracte amb Tot Turisme

 • Característiques: Serveis de guiatge a l'entorn monumental de les Torres de Fals
 • Vigència: actuació puntual mesos de juny, agost i desembre
 • Cost: 2.240 € + IVA

Contracte B-Comunicació Tirabol SCP

 • Característiques: Butlletí municipal octubre i comunicació
 • Vigència: anualitat 2022
 • Cost: 4.235 € + IVA

Any 2021

Contracte amb Tot Turisme

 • Característiques: Creació del guió de la visita guiada a l'entorn monumental de les Torres de Fals, documentació, entrevista
 • Vigència: actuació puntual
 • Cost: 1.815 € + IVA

Contracte B-Comunicació Tirabol SCP

 • Característiques: Butlletí municipal octubre i comunicació
 • Vigència: anualitat 2021
 • Cost: 968 € + IVA

Contracte amb Galop Creatives Studio

 • Característiques: Disseny gràfic del butlletí municipal i maquetació de la revista trimestral
 • Vigència: anualitat 2021
 • Cost: 1.694 € + IVA

Any 2020

Contracte amb Surtdecasa

 • Característiques: Campanya de difusió per destacar activitats, iniciatives o atractius culturals del municipi que, al llarg de l’any es vulguin promocionar. Difusió a l’agenda, xarxes socials, banner o article. Incorporació del sdiferents equipaments culturals en actiu
 • Vigència: 24 de gener de 2020 al 24 de gener de 2021
 • Cost: 370 €+IVA
 • Documentació: Contracte Surtdecasa