No saps si aquest ens té aprovat algun pla o programa, anual o pluriennal, que estableixi les directius estratègiques de les polítiques públiques? Si en té, aquest és el lloc on consultar-los.

14-01-2022 ISO 9001:2015 ER0250_2014 informes de les auditories externes - empresa

Descripció ISO 9001:2015 ER0250_2014 informes de les auditories externes - empresa

Àmbit QUALITAT I GESTIÓ

Documents ISI 9001_2015_ER0250_2014 INFORME AUDITORIA 2020

14-01-2022 ISO 9001:2015 ER0250_2014 CERTIFICAT EMPRESA

Descripció ISO 9001:2015 ER0250_2014 CERTIFICAT EMPRESA

Àmbit QUALITAT I GESTIÓ

Documents ISI 9001_2015_ER0250_2014 CERTIFICAT
ISI 9001_2015_ER0250_2014 CERT ANGLESCAT

13-01-2022 ISO 9001:2015 ER0098_2016 informes de les auditories externes - Laboratoris

Descripció ISO 9001:2015 ER0098_2016 informes de les auditories externes - Laboratoris

Àmbit QUALITAT I GESTIÓ

Documents ISI 9001_2015_ER0098_2016 INFORME AUDITORIA 2020

13-01-2022 ISO 9001:2015 ER0098_2016 CERTIFICAT-LABORATORIS

Descripció ISO 9001:2015 ER0098_2016 CERTIFICAT-LABORATORIS

Àmbit QUALITAT I GESTIÓ

Documents ISI 9001_2015_ER0098_2016 CERTIFICAT
ISI 9001_2015_ER0098_2016 CERT ANGLESCAT

02-12-2021 POLÍTICA DE QUALITAT LABORATORIS

Descripció POLÍTICA DE QUALITAT LABORATORIS

Documents Política de qualitat laboratoris

01-12-2021 POLÍTICA DE QUALITAT I IGUALTAT

Descripció POLÍTICA DE QUALITAT I IGUALTAT

Àmbit Acció de govern i normativa: Normativa, plans i programes

Documents Política de qualitat i igualtat