Vols conèixer les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc des d'on pots consultar-les.

Normativa Data de publicació Enllaç Documents Més informació
Reglament llei d’urbanisme 16-06-2022 https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2006/07/18/305
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 16-06-2022 https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2014/05/13/64
Text refós de la Llei d’urbanisme 16-06-2022 https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dlg/2010/08/03/1