Què opinen els grups municipals del Govern i de l'oposició? I quines són les seves propostes? Consulta-les aquí.

Opinions grups municipals:

A partir de Juny de 2021, les opinions municipals s'estableixen en la nova revista avançem. 

A la web del Ajuntament trabareu tots els butlletins municipals i els nous d'avançem :

 

2022  Pàgina 7 Butlletí Avançem