En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

A continuació es mostra el certificat de l'aprovació de l'execució pressupostària trimestral, presentada al finalitzar cada trimestre al MINHAP.