Pla d'Integritat i Antifrau de l'Ajuntament del Morell

Els sistemes d’integritat són instruments que, tot i que en l’actualitat no estan implantats a l’Administració Pública de manera generalitzada, es considera necessària la seva consolidació per garantir una prestació de serveis de qualitat en un sentit més ampli que el de satisfacció de necessitats ciutadanes, ja que també proporcionen garantia de transparència i aplicació de principis i valors ètics i de bon govern en l’exercici de les funcions de l’organització. El mecanisme vertebrador per implementar aquesta cultura de la integritat és el Pla d’Integritat i Antifrau.