Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre l'estructura i el funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data publicació Enllaç
R22 Reglament Guàrdia Municipal Ajuntament del Catllar 19-06-2019 https://documents.elcatllar.cat/OR/2020/R22.pdf
R14 Bases per a la concessió d'ajuts individuals a famílies amb dificultats econòmiques 16-07-2020 https://documents.elcatllar.cat/OR/2020/R14.pdf
R25 Ús espai autocaravanes 04-05-2016 https://documents.elcatllar.cat/OR/2018/R25.pdf
R23 Ordenança municipal de creació de fitxers 15-06-2017 https://documents.elcatllar.cat/OR/2018/R23.pdf
R21 Ordenança per a la prevenció i control dels mosquits i particularment del mosquit tigre 06-11-2009 https://documents.elcatllar.cat/OR/2018/R21.pdf
R19 Ordenança reguladora ús instal·lacions esportives 05-12-2011 https://documents.elcatllar.cat/OR/2018/R19.pdf
R18 Ordenança reguladora de l'ús dels espais municipals 05-12-2011 https://documents.elcatllar.cat/OR/2018/R18.pdf
R17 Convivència ciutadana 14-03-2013 https://documents.elcatllar.cat/OR/2018/R17.pdf
R16 Reglament regulador de la gestió i ús de les deixalleries supramunicpals que gestiona El Consell Comarcal del Tarragonès 08-10-2013 https://documents.elcatllar.cat/OR/2018/R16.pdf
R15 Ordenança per a la prevenció i lluita de la plaga del Morrut Roig de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus) 04-03-2011 https://documents.elcatllar.cat/OR/2018/R15.pdf
R12 Reglament d'ús de la biblioteca municipal 13-04-2012 https://documents.elcatllar.cat/OR/2018/R12.pdf
R11 Reglament Llar d'infants municipal 03-05-2016 https://documents.elcatllar.cat/OR/2018/R11.pdf
R10 Reglament orgànic municipal de l'Ajuntament del Catllar_versió 2015 06-11-2015 https://documents.elcatllar.cat/OR/2018/R10.pdf
R09 Ordenança Tinença d'animals 20-02-2002 https://documents.elcatllar.cat/OR/2018/R09.pdf
R08 Ordenança reguladora de l'ús i la defensa de camins i vies rurals 12-01-2009 https://documents.elcatllar.cat/OR/2018/R08.pdf
R07 Ordenança per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació 23-03-2000 https://documents.elcatllar.cat/OR/2018/R07.pdf
R05 Bases concessió subvencions a particulars, institucions i associacions sense ànim de lucre per a l'exercici i promoció d'activitats esportives 11-06-2013 https://documents.elcatllar.cat/OR/2018/R05.pdf
R06 Ordenança reguladora de repartiment de publicitat directa a les bústies 08-09-1997 https://documents.elcatllar.cat/OR/2018/R06.pdf
R04 Bases per concessió d'ajuts individuals per a llibres de text per alumnes CEIP l'Agulla 29-09-2011 https://documents.elcatllar.cat/OR/2018/R04.pdf
R03 Ordenança reguladora de la instal·lació d'aparell de climatització, de condicionament d'aire i atenes 17-11-2004 https://documents.elcatllar.cat/OR/2018/R03.pdf
R02 Bases concessió subvencions a particulars per a la instal·lació de sistemes d'aprofitament de l'energia solar tèrmica i fotovoltàica 29-06-2001 https://documents.elcatllar.cat/OR/2018/R02.pdf
R01 Bases per a l'agençament de façanes en mal estat 03-01-2009 https://documents.elcatllar.cat/OR/2018/R01.pdf