Vols saber quantes persones treballen de forma temporal o interina en els departaments d'aquest ens? Aquí en tens els detalls.

Any Denominació del lloc Grup Complement de destí Complement específic Règim Escala/subescala Forma de provisió Tipologia Jornada Efectius Prioritat
2021 Tècnic/a d'administració general A1 nivell 21 Funcionari interí Completa