Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, contractes menors, òrgans i convenis de col·laboració
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Catàleg de serveis i tràmits
Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Participació

Recursos de participació ciutadana i foment del bon govern

Seu electrònica de la Diputació de Lleida

Seu electrònica

La Seu Electrònica és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a la Diputació de Lleida en l'exercici de les seves competències. A través de la seu, els ciutadans i les ciutadanes accedeixen a la informació i als serveis i tràmits electrònics de la Diputació de Lleida.

 

Hi podeu accedir directament amb aquest enllaç:

https://seuelectronica.diputaciolleida.cat

Dret d'accés a la informació pública

Si vol exercir el dret d'accés a la informació pública ho pot fer al següent enllaç:

https://tramits.diputaciolleida.cat

Podeu realitzar el tràmit d'instància genèrica o be presencialment si sou persona física.

Adreça: C/ Carme, núm. 26, 25007. Lleida

Perfil de contractant Perfil de contractant

Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions de la Diputació de Lleida.

 

Web de la Diputació de Lleida Web de la Diputació de Lleida
Accedeix a la web corporativa de la Diputació de Lleida.
Recaptació de Tributs Recaptació de Tributs
Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
Ara Lleida Ara Lleida
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida