L'article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en el seu apartat tercer, estableix que els tresorers o els interventors de les corporacions locals han d'elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis de pagament.

Morositat 2020

 • Primer trimestre 2020 [PDF]

Morositat 2019

 • Tercer trimestre 2019 [PDF]
 • Segon trimestre 2019 [PDF]
 • Primer trimestre 2019 [PDF]

Morositat 2018

 • Quart trimestre 2018 [PDF]
 • Tercer trimestre 2018 [PDF]
 • Segon trimestre 2018 [PDF]
 • Primer trimestre 2018 [PDF]

Morositat 2017

 • Quart trimestre 2017 [PDF]
 • Tercer trimestre 2017 [PDF]
 • Segon trimestre 2017 [PDF]
 • Primer trimestre 2017 [PDF]

Morositat 2016

 • Quart trimestre 2016 [PDF]
 • Tercer trimestre 2016 [PDF]
 • Segon trimestre 2016 [PDF]
 • Primer trimestre 2016 [PDF]