Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, contractes menors, òrgans i convenis de col·laboració
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Catàleg de serveis i tràmits
Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
No trobeu la informació?
Exerciu el vostre dret d'accés a la informació pública
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigues al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
www.dipta.cat www.dipta.cat

Accedeix a la web corporativa de la Diputació de Tarragona.

BASE - Gestió d'Ingressos BASE - Gestió d'Ingressos
Organisme autònom de la Diputació de Tarragona encarregat de gestionar els ingressos que els ajuntaments, els ens independents i d'altres administracions li deleguen.
Patronat de Turisme Patronat de Turisme
Consulta les marques turístiques Costa Daurada i Terres de l'Ebre.