Aquest és el lloc on pots trobar les dades i la informació relacionada amb els impostos periòdics de l'ens, així com els detalls dels períodes i les dates de càrrec.

Conjunt de dades que mostra la informació relacionada amb els impostos periòdics de l'ens, així com els detalls dels períodes i les dates dels diferents càrrecs.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Calendari fiscal del 2023 - CSRCR 27-02-2023 https://www.seu-e.cat/documents/7659077/15533877/Calendari+fiscal+2023/c84fa96e-7d45-4820-b83d-9e1fe94d268e