Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Ple Municipal

IPC - ICV - EPM

IPC - ICV - EPM (5 càrrecs electes)

Josep Manel López i Gifreu

Alcalde

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Maria Mercè Auguet Ferrer

Regidora i Primera Tinent d'Alcalde

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Joan Bonany Prim

Regidor i Segon Tinent d'Alcalde

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Carles Domènech Massot

Regidor

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Joan Bonany Coll

Regidor

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats

Dietes Càrrecs Electes per Assitència als Plens :