En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

Els representants polítics

Gestió dels recursos col·lectius

Gestió dels recursos econòmics

El municipi i la gestió dels recursos col·lectius

Eines de participació ciutadana