Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

Durant el 2022, l'Ajuntament de Celrà no ha estat part processal de cap resolució administrativa o judicial de rellevància pública.

---

Data: 22/12/2021

Resolució: 1582/2021

Òrgan: Tribunal Suprem. Sala Contenciosa

Tipus: Sentència

Enllaç: https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/99eaad0b8d9482f9/20220105

---

Data: 25/05/2021

Resolució: 129/2021

Òrgan: Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona

Tipus: Sentència

Enllaç: https://celra.cat/ajuntament/documents/2021/transparencia/sentencies/jcag-129-2021.pdf

---

Data: 12/07/2019

Resolució: 635/2019

Òrgan: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala Contenciosa

Tipus: Sentència

Enllaç: https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/99eaad0b8d9482f9/20220105

---

Data: 29/06/2018

Resolució: 545/2018

Òrgan: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala Contenciosa

Tipus: Sentència

Enllaç: https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e847f5f5d16b8ccd/20181023 

---

Data: 28/06/2018

Resolució: 549/2018

Òrgan: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala Contenciosa

Tipus: Sentència

Enllaç: https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/436af7a1780dfd20/20190321

---

Data: 27/12/2017

Resolució: 943/2017

Òrgan: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala Contenciosa

Tipus: Sentència

Enllaç: https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f75e016889e213b1/20180418