Coneix aquí tota la informació d'utilitat sobre quins són els serveis que presta aquest ens, en quines condicions ho fa i quins compromisos de qualitat pren. També podràs saber, entre d'altres detalls, com contactar-hi i quins són els tràmits relacionats.

 

 

 

 

 

 

  • Podeu consultar la carta de serveis del Servei d'habitatge del Consell Comarcal. (Aprovada en el Ple de gener de 2019).

 

  • Podeu consultar els serveis, les activitats, els programes i les actuacions que el Consell Comarcal impulsa i duu a terme, mitjançant la Guia de Serveis 2020.