Memòria del Servei de Turisme de l'any 2022. (Donat compte al Ple de 10 de maig de 2023)

Memòria del Servei de Millora i Estratègia Corporativa (SMEC) de l'any 2022. (Donat compte al Ple de 10 de maig de 2023)

Memòria de Comunicació Externa i Transparència de l'any 2022. (Donat compte al Ple de 10 de maig de 2023).

Memòria de l'Oficina Comarcal de l'Habitatge de l'any 2022. (Donat compte al Ple de 10 de maig de 2023).

Memòria de l'Oficina Comarcal de l'Habitatge de l'any 2021. (Donat compte a la Comissió de Govern de 25 de maig de 2022).

Memòria de Comunicació Externa i Transparència de l'any 2021. (Donat compte a la Comissió de Govern de 25 de maig de 2022).

Memòria del Servei de Turisme de l'any 2021. (Donat compte en Comissió de Govern de 23 de març de 2022)

Memòria del Servei de Millora i Estratègia Corporativa (SMEC) 2021. (Donat compte a la Comissió Informativa del 16 de febrer de 2022)

Memòria de l'Oficina comarcal de Consum 2021. (Gener 2022)

Infografia resultat programa Talents en Potència (gener-setembre 2021)

Memòria de l'Oficina Comarcal de l'Habitatge de l'any 2020.

Memòria del Servei de Millora i Estratègia Corporativa (SMEC) de l'any 2020.

Memòria de Comunicació Externa i Transparència de l'any 2020.

Infografia resultat programa Talents en Potència (2018-2020)

Memòria de l'Oficina Comarcal de Consum de l'any 2019.

Memòria de l'Oficina d'Habitatge de l'any 2019.

Memòria del Servei de Millora i Estratègia Corporativa (SMEC) de l'any 2019.

Memòria del Servei de Turisme de l'any 2018.

Memòria de millora i estratègia corporativa (SMEC) de l'any 2018.

Memòria d'habitatge de l'any 2018.

Memòria de l'Oficina comarcal de consum de l'any 2018.

Memòria del Servei de treball de l'Oficina Jove del Vallès Oriental de l'any 2018.

Memòria d'habitatge de l'any 2017.

Memòria de l'Oficina comarcal de consum de l'any 2017.