Els crèdits aprovats en un pressupost poden ser objecte de determinades modificacions durant el decurs d'un exercici. Aquestes variacions en el pressupost es produeixen principalment per tres motius per un canvi en els objectius inicials, per la insuficient dotació d'un o de diversos crèdits o per la seva duració temporal.

Aquí trobaràs les modificacions de crèdit realitzades al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

 

MODIFICACIONS DE CRÈDIT 2023

MP 01 OCUPACIÓ PROGRAMA DONA

MP 02 IGUALTAT I DIVERSITAT 2022_2025

MP 03 OCUPACIÓ PEPAP

MP 04 IGUALTAT I DIVERSITAT 2022_2025

MP 05

MP 06 INCREMENT PREVISIÓ TAXA TURÍSTICA ABRIL SETEMBRE 2022

MP 07

MP 08

MP 09 IGUALTAT I I DIVERSITAT REFORÇ PRESTACIÓ 1A ACOLLIDA

MP 10 ENSENYAMENT AJUTS MENJADOR 2022_2023

MP 11 IGUALTAT I DIVERSITAT 100%JORNADA TS SSBB ST FOST

MP 12 IGUALTAT I DIVERSITAT INCREMENT JORNADA C1 AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS

MP 13 INCREMENT JORNADA A2 EDUCADOR SOCIAL AJ STA M MARTORELLES

MP 14

MP 15 IGUALTAT I DIVERSITAT INCREMENT PRESSUPOST SAD

MP 16 ENSENYAMENT CURS ESCOLAR 2023_2024

 

 

MODIFICACIONS DE CRÈDIT 2022

MP 01_ESTUDI JURÍDIC CGRVO

MP 02_PROJECTE SINGULARS, RESOLUCIO EMT 3252 2021

MP 04_PIV ESTALVI SEGURETAT SOCIAL

MP 05_INCORPORACIÓ ROMANENT GENERAL

MP 06_INCREMENT ADDENDA PSI

MP 07_ASSISTÈNCIA TÈCNICA TURISME AJ LA ROCA I PARETS

MP 08_INCORPORACIÓ ROMANENT AFECTAT, CI I RG

MP 09_CASAL ESTIU MM

MP 10_SERVEI CURA PUNTUAL

MP11_CRÈDITS EXTRAORDINARIS

MP12_SUPLEMENTS DE CRÈDIT

MP13_ASSISTÈNCIA TÈCNICA JOVENTUT

MP14_SAD SOCIAL

MP15_TRFO,PANP, REGC I MG52

MP16 SUBVENCIONS DIPUTACIÓ

 

 

 

MODIFICACIONS DE CRÈDIT 2021

MP 01_TRFO DONA-COOR TSF 2831

MP 02_PSI_ MESURES 45.7 A 45.11 EXTRAORDINÀRIES COVID10

MP 03_ SP_PROGRAMA REFERENTS OCUPACIÓ JUVENIL TSF31252020

MP 04_ TRANSFERÈNCIA CRÈDITS PLE

MP 05_SP_MONITORS MENJADOR ESCOLAR 2020 2021

MP 07_DL_PROJECTE TTT_ TALENT TREBALL TECNOLOGIA 2A ETAPA

MP 08_REFERENTS OCUPACIÓ JUVENIL 2021

MP 09_SMEC_SECTOR AUTOMOCIÓ

MP 10_TRANSFERÈNCIES CRÈDITS PLE

MP 11_SP_HABITATGE APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA

MP 12_AG QUOTA 2019- 2021

MP 13_XARXA LISMIVO

MP 14_INCORPORACIÓ DE ROMANENT AFECTAT

MP 16_DL TURISME TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

MP 17_DL SECTOR AUTOMOCIÓ TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

MP 18 PSI_SAD DEPENDÈNCIA 2019

MP 19_EN AJUTS MENJADOR I DL TRFO

MP 20_AJUTS CATÀLEG DIBA

MP 21_OFICINA COMARCAL HABITATGE

MP 22_PSI MESURA 45.13

MP 23_SUPLEMENTS DE CRÈDIT

MP 24_CRÈDITS EXTRAORDINARIS

MP 25_CURS ESCOLAR

MP 26_SUBVENCIO DIPUTACIO

MP 27_JENP 2021 12 JOVES

MP 28_TURISME TAXA INCREMENT

MP 30_INNOVACIO SAD CURES

MP 31_EQUITAT EDUCATIVA

MP 32_PSI SAD DEPENDENCIA 2020

MP 34_TRFO DONA MG45 I ACOMPANYAMENT

MP 35_PROJECTE SINGULARS EMT 3252 2021

MP 36_TRANSFERENCIES ENTRE APLICACIONS ORGANS GOVERN I GRUPS COMARCALS

MP 37_ SP PUBLICACIO DIFUSIO PATRIMONI I MEMORIA VO

MODIFICACIONS DE CRÈDIT 2020

MC 01/2020 /  MC 02/2020 /   MC 03/2020 /  MC 04/2020 /  MC 05/2020

MC 06/2020 /  MC 07/2020 /   MC 08/2020 /  MC 09/2020 /  MC 10/2020

MC 11/2020 /   MC 12/2020 /  MC 13/2020 /  MC 14/2020 /  MC 15/2020

MC 16/2020 /   MC 17/2020 /  MC 18/2020 /  MC 19/2020 /  MC 20/2020

MC 21/2020 /   MC 22/2020 /  MC 23/2020 /  MC 24/2020 /  MC 25/2020

MC 26/2020 /   MC 27/2020 /  MC 28/2020 /  MC 29/2020 /  MC 30/2020

MC 31/2020 /   MC 32/2020 MC 33/2020 /  MC 34/2020 /  MC 35/2020

MC 36/2020 /   MC 37/2020MC 38/2020 MC 39/2020MC 40/2020

MC 41/2020 /   MC 42/2020MC 43/2020 MC 44/2020MC 45/2020

MC 46/2020 /   MC 47/2020 /  MC 48/2020MC 49/2020  /  MC 50/2020

MC 51/2020 /   MC 52/2020

 

MODIFICACIONS DE CRÈDIT 2019

MC 01/2019 / MC 02/2019 / MC 03/2019 / MC 04/2019 / MC 05/2019

MC 06/2019 / MC 07/2019 / MC 08/2019 / MC 09/2019 / MC 10/2019

MC 11/2019 / MC 12/2019 / MC13/2019  /  MC 14/2019 / MC 15/2019

MC 16/2019 / MC 17/2019 / MC 18/2019 /  MC 19/2019 / MC 20/2019

MC 21/2019 / MC 22/2019 / MC 23/2019 /  MC 24/2019 / MC 25/2019

MC 26/2019 / MC 27/2019 / MC 28/2019  / MC 29/2019 /  MC 30/2019

MC 31/2019 / MC 32/2019 / MC 33/2019 /  MC 34/2019 /  MC 35/2019

MC 36/2019 / MC 37/2019 / MC 38/2019 /  MC 39/2019 

 

MODIFICACIONS DE CRÈDIT 2018

MC/01/2018 / MC/02/2018 / MC/03/2018 / MC/04/2018 / MC/05/2018

MC/06/2018 / MC/07/2018 / MC/08/2018 / MC/09/2018 / MC/10/2018

MC/11/2018 / MC/12/2018 / MC/13/2018 / MC/14/2018 / MC/15/2018

MC/16/2018 / MC/17/2018 / MC/18/2018 / MC/19/2018 / MC/20/2018

MC/21/2018 / MC/22/2018 / MC/23/2018 / MC/24/2018 / MC/25/2018

MC/26/2018 / MC/27/2018 / MC/28/2018 / MC/29/2018 / MC/30/2018

MC/31/2018 / MC/32/2018 / MC/33/2018 / MC/34/2018 / MC/35/2018

MC/36/2018 / MC/37/2018 / MC/38/2018 / MC/39/2018 / MC/40/2018

MC/41/2018 / MC/42/2018 / MC/43/2018 / MC/44/2018 / MC/45/2018

MC/46/2018 / MC/47/2018 / MC/48/2018

 

MODIFICACIONS DE CRÈDIT 2017

MC/01 A MC/17

 

MODIFICACIONS DE CRÈDIT 2016

MC/01/2016 / MC/02/2016 / MC/03/2016 / MC/04/2016 / MC/05/2016

MC/06/2016 / MC/07/2016 / MC/08/2016 / MC/09/2016 / MC/10/2016

MC/11/2016 / MC/12/2016 / MC/13/2016 / MC/14/2016 / MC/15/2016

MC/16/2016 / MC/17/2016 / MC/18/2016 / MC/19/2016 / MC/20/2016

MC/21/2016 / MC/22/2016 / MC/23/2016 / MC/24/2016 / MC/25/2016

MC/26/2016 / MC/27/2016 / MC/28/2016 / MC/29/2016 / MC/30/2016

MC/31/2016 / MC/32/2016 / MC/33/2016 / MC/34/2016 / MC/35/2016

MC/36/2016 / MC/37/2016 /

 

MODIFICACIONS DE CRÈDIT 2015

MC/01/2015 / MC/02/2015 / MC/03/2015 / MC/04/2015 / MC/05/2015

MC/06/2015 / MC/07/2015 / MC/08/2015 / MC/09/2015 / MC/10/2015

MC/11/2015 / MC/12/2015 / MC/13/2015 / MC/14/2015 / MC/15/2015

MC/16/2015 / MC/17/2015 / MC/18/2015 / MC/19/2015 / MC/20/2015

MC/21/2015 / MC/22/2015