En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

Execució pressupostària trimestral 2023

    1r Trimestre 2023

    2n Trimestre 2023

    3r Trimestre 2023

    4T Trimestre 2023

 

Execució pressupostària trimestral 2022

              1r Trimestre 2022

              2n Trimestre 2022

              3r Trimestre 2022

              4t Trimestre 2022

 

Execució pressupostària trimestral 2021

             1r Trimestre 2021

             2n Trimestre 2021

             3r Trimestre 2021

             4t Trimestre 2021

 

Execució pressupostària trimestral 2020

1r Trimestre 2020

2n Trimestre 2020

3r Trimestre 2020

4t Trimestre 2020

 

Execució pressupostària trimestral 2019

1r Trimestre 2019

2n Trimestre 2019

3r Trimestre 2019

4t Trimestre 2019

 

Execució pressupostària trimestral 2018

1r Trimestre 2018

2n Trimestre 2018

3r Trimestre 2018

4t Trimestre 2018

 

Acta d'arqueig_1T

Acta d'arqueig_2T

Acta d'arqueig 3T

Acta d'arqueig 4T

 

Execució pressupostària trimestral 2017

Ingressos

1r Trimestre 2017

2n Trimestre 2017

3r Trimestre 2017

4t Trimestre 2017

Despeses

1r Trimestre 2017

2n Trimestre 2017

3r Trimestre 2017

4t Trimestre 2017

 

Execució pressupostària trimestral 2016

Ingressos

1r Trimestre 2016

2n Trimestre 2016

3r Trimestre 2016

4t Trimestre 2016

Despeses

1r Trimestre 2016

2n Trimestre 2016

3r Trimestre 2016

4t Trimestre 2016

 

Execució pressupostària trimestral 2015

Ingressos

1r Trimestre 2015

2n Trimestre 2015

3r Trimestre 2015

4t Trimestre 2015

Despeses

1r Trimestre 2015

2n Trimestre 2015

3r Trimestre 2015

4t Trimestre 2015