El 10 d'abril de 2019, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el Pla d'Integritat Ètica (PIE) i les seves accions.

El 20 de novembre de 2019, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el Codi Ètic.

El 20 de juliol de 2022, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el Pla de Mesures Antifrau.