El 10 d'abril de 2019, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el Pla d'Integritat Ètica (PIE) i les seves accions.

 

El 20 de novembre de 2019, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el Codi Ètic.