Un cop emplenat el document, podreu el podeu lliurar o bé a la Oficina de Registre del Consell Comarcal de la Selva, o bé fer-nos-el arribar a través de la  instància genèrica del servei e-Tracc de l'AOC on també s'hi podrà adjuntar més documentació relativa a la vostra sol·licitud

Models de documents comuns per a tots els departaments

Departament de promoció del territori

Departament d'atenció a les persones

Unitat de Unitat de Serveis Socials Especialitzats

Oficina Comarcal d'Habitatge

Departament de serveis a la ciutadania

Unitat d'Ensenyament

Departament del territori i sostenibilitat

Departament d'organització interna

Unitat de Recursos Humans

Departament de gestió tributària