Serveis, tràmits i gestions

Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Espai destinat al lliurament de factures electròniques per part de proveïdos.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
Accés al Tauler d'anuncis i edictes del Consell Comarcal de la Garrotxa
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions de la comarca. (En construcció)