En aquest apartat pots consultar els informes d'intervenció en relació amb el compliment per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària 2022

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària 2021

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària 2020