Consulta aquí quines són les empreses externes que treballen per a l'ens. Hi pots veure, l'import pel qual s'han contractat i el número de contractes.

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes 2021

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes 2020

Professionals contractats per SUMAR