Modificacions de contractes Disponible a: Generalitat de Catalunya

Aquí podràs consultar totes les modificacions i les pròrrogues contractuals, així com també, si és el cas, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades.