En aquest apartat trobareu les decisions preses en el marc de les reunions dels diferents òrgans de govern de l’ens, sense dades de caràcter personal.

EL PLE

Actes

EL CONSELL D’ALCALDES

Actes

EL CONSELL DE PRESIDÈNCIA

Actes