Serveis, tràmits i gestions

Instància genèrica

Aquest tràmit permet la presentació d'una instància o l’aportació de documentació al Consell Comarcal. Pots fer servir aquest tràmit genèric de presentació d'instàncies quan no existeixi un tràmit específic per a la gestió que vols realitzar.

Com es pot fer

Per internet:
Plataforma de tràmits ( e-TRAM ) que permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicació, adjuntant documentació annexa en format electrònics tots els dies de l'any durant les 24 hores, evitant desplaçaments i permetent la tramitació des de qualsevol lloc.
És necessari disposar de certificat digital, idCAT o DNIE i estar identificat/da per accedir al tràmit electrònic.

Presencialment:
Cal presentar-se al registre del Consell Comarcal dins l'horari establert, amb la instància i la documentació que es vol annexar, si s'escau.
Pots emplenar la instància clicant aquí , o recollir-la a la seu del Consell Comarcal.

Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Factures electròniques Factures electròniques
Si ets proveïdor/ra de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Convocatòries de personal Convocatòries de personal
Tota la informació de les convocatòries de personal i els seus resultats
Coneix i opina Coneix i opina
El Consell Comarcal és seu permanent de debat sobre les qüestions d'interés de la comarca.