Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En quin punt es troben els processos de selecció de personal? Aquí pots trobar-ne tota la informació relacionada.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
Denominació Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Dades de les publicacions Resultats Documents Més informació
treballador/a social atenció infància 13-02-2020 1648/2019 Resolució de Presidència P 23 20 Resolució ordre puntuacio borsa treballador_a Social Infancia 2020.pdf
treballador/a social atenció primària 13-02-2020 1631/2019 Resolució de Presidència P 24 20 Ordre puntuacio borsa treballador_a Social Primaria 2020.pdf
Tècnic/a d’inserció sociolaboral 10-02-2020 1954/2019 concurs-oposició Tècnic/a d’inserció sociolaboral titulació universitària oficial de grau, llicenciatura o diplomatura llista provisional de persones admeses i excloses NOTIF RP P 19 20 Admesos i exclosos borsa tecnic insercio_PROVISIONAL.pdf
Tècnic/a prospector/a 10-02-2020 1952/2019 concurs oposició tècnic/a prospector/a titulació universitària oficial de grau, llicenciatura o diplomatura llista provisional de persones admeses i excloses NOTIF RP P 18 20 Admesos i exclosos borsa tecnic prospector_PROVISIONAL.pdf
Tècnic/a de gestió administrativa 10-02-2020 1956/2019 concurs-oposició Tècnic/a de gestió administrativa A2 llista definitiva admesos i exclosos Resolució de Presidència P 21 20 Admesos i exclosos borsa tecnic gestio administrativa_DEFINITIVA.pdf
Consolidació puntuació borsa integrador/a social 10-02-2020 1633/2019 concurs oposició integrador/a social CFGS d'integració social Resolució presidència consolació puntuació integrador.pdf
Tècnic/a de gestió administrativa 31-01-2020 31-01-2020 1956/2019 concurs-oposició Tècnic/a de gestió administrativa A2 llista admesos i exclosos Resolució Presidència P 14 20 Admesos i exclosos borsa tecnic gestio administrativa.pdf
Borsa tècnic/a d'Arxiu 23-01-2020 23-01-2020 1636/2019 concurs-oposició tècnic/a d'Arxiu llicenciatura o grau llista definitiva admesos i exclosos Resolució Presidència P 12 20 Admesos i exclosos borsa tecnic_a arxiu comarcal DEFINITIU.pdf
Treballador/a social àrea d'Atenció Primària 09-01-2020 09-01-2020 1631/2019 concurs-oposició treballador/a social llista definitiva admesos i exclosos Resolució Presidència P 3 20 Admesos i exclosos DEFINITIU Borsa Treball Social Primària.pdf
conductor/a del servei de transport adaptat 18-12-2019 18-12-2019 1629/2019 concurs-oposició Puntuació Resolució Presidència P 186 19 Ordre puntuacio borsa conductor transport adaptat desembre 2019.pdf
Acompanyant del servei de transport adaptat 19-12-2019 19-12-2019 1628/2019 concurs-oposició acompanyant Puntuació Resolució Presidència P 191 19 Ordre puntuacio borsa acompanyant transport adaptat desembre 2019.pdf
Borsa de treball treballador/a familiar 07-01-2020 07-01-2020 1630/2019 concurs-oposició treballador/a familiar graduat escolar o graduat en ESO o equivalent Ordre de puntació RESOLUCIONS PRESIDENCIA 2020-0006 [RP 1 20 Consolidacio-puntuacio borsa treballador_a familiar_nominal_DESEMBRE 2019].pdf
Borsa de treball integrador/a social 09-01-2020 09-01-2020 1633/2019 concurs-oposició integrador/a social CFGS d'integració social llista definitiva d'admesos i exclosos Resolució Presidència P 4 20 Admesos i exclosos DEFINITIU borsa Integrador_a Social.pdf
Borsa de treball de places de treballador/a social a l'àrea d'infància i Adolescència 09-01-2020 09-01-2020 1648/2019 concurs-oposició treballador/a social grau o diplomat en treball social llista definitiva d'admesos i exclosos Resolució Presidència P 2 20 Admesos i exclosos DEFINITIU Borsa Treball Social Infància.pdf
Resultats del procés de selecció per a la cobertura, en règim laboral temporal, de dues places d'orientador/a i d'una plaça de prospector/a laboral per a l'Àrea d'Activació Econòmica del consell comarcal del Baix Ebre. 28-03-2018 28-03-2018 A2 180328 Resultat proves orientador-a i prospector-a
Llistat d'admesos i exclosos per participar en el procés selectiu per a la creació de la borsa de treball de psicòleg/oga del Consell Comarcal del Baix Ebre. 23-03-2018 13-04-2018 180323 Llistat d'admesos borsa de treball de psicòleg-oga
Llista provisional d’admesos en procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, de dos orientador/a laboral i un prospector/a laboral del Consell Comarcal del Baix Ebre. 21-03-2018 27-03-2018 180321 Llista provisional d’admesos
Resultat final del procés de selecció per a la creació de la borsa de treball d'educador/a social del Consell Comarcal del Baix Ebre 19-10-2017 31-12-2017 01 Borsa de treball educador-a social.pdf
Resultat final del procés de selecció per a la creació de la borsa de psicòleg/a del Consell Comarcal del Baix Ebre 17-10-2017 31-12-2017 01 Resolució borsa psicòleg-a.pdf
Resultat final del procés de selecció per a la creació de la borsa de treball d'integrador/a social del Consell Comarcal del Baix Ebre 17-10-2017 31-12-2017 02 Resolució borsa integrador-a social.pdf
Resolució del procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, d'un tècnic del Programa Integrals (Grup A2) del Consell Comarcal del Baix Ebre. 27-09-2017 29-09-2017 A2 01 Resolució del procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, d'un tècnic del Programa Integrals (Grup A2) del Consell Comarcal del Baix Ebre..pdf
Resultat de la prova pràctica del procés de selecció de la borsa de treball de treballador-a social del Consell Comarcal del Baix Ebre 26-09-2017 29-09-2017 04 Resultat de la prova pràctica del procés de selecció de la borsa de treball de treballador-a social.pdf
Resultat de la prova pràctica del procés de selecció de la borsa de treball de psicòleg-a del Consell Comarcal del Baix Ebre 26-09-2017 29-09-2017 03 Resultat de la prova pràctica del procés de selecció de la borsa de treball de psicòleg-a.pdf
Resultat de la prova pràctica del procés de selecció de la borsa de treball d'integrador-a social del Consell Comarcal del Baix Ebre 26-09-2017 29-09-2017 02 Resultat de la prova pràctica del procés de selecció de la borsa de treball d'integrador-a social.pdf
Resultat de la prova pràctica del procés de selecció de la borsa de treball de educador-a social del Consell Comarcal del Baix Ebre 26-09-2017 29-09-2017 01 Resultat de la prova pràctica del procés de selecció de la borsa de treball de educador-a social.pdf
Llista definitiva d’admesos del procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, d'un tècnic del Programa Integrals del Consell Comarcal del Baix Ebre. 25-09-2017 26-09-2017 Llista admesos definitiva TÈCNIC PROGRAMA INTEGRALS].pdf
Llista provisional d’admesos del procés de selecció per a la contractació, en règim laboral temporal, d'un tècnic del Programa Integrals del Consell Comarcal del Baix Ebre. 15-09-2017 26-09-2017 A2 170915 Llista provisional d’admesos Programa Integrals
Resolució del procés de selecció per a la contractació, en règim temporal laboral, d'un tècnic/a del programa 7 comarques, grup A2 de titulació del Consell Comarcal del Baix Ebre 12-09-2017 29-09-2017 A2 170912 Resolució Programa 7 comarques
Resultat de la prova de català del procés de selecció de les borses de treball de psicôleg/a i treballador/a, integrador/a i educador/a socials del Consell Comarcal del Baix Ebre 15-09-2017 29-09-2017 Resultats català
Resultat del procés per a la selecció de personal funcionari interí d'arquitecte amb formació de Borsa de Treball del Consell Comarcal del Baix Ebre. 04-08-2017 04-08-2017 A1 Resultat selecció Borsa de Treball Arquitecte
Relació d'aspirants admesos per participar en el procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'arquitecte, funcionari en règim d'interinatge, del Consell Comarcal del Baix Ebre 26-07-2017 03-08-2017 Relació d'aspirants admesos arquitecte
Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés de selecció d'un tècnic/a de prospecció, tutoria i/o formació per al programa 30 plus 12-06-2017 13-06-2017 Llista definitiva admeos i exclosos programa 30 plus

Disponible a la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Ebre.

Consulta les borses de treball