Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL PER A L’ANY 2022

Drets i obligacions les que figuren a les clàusules

Vigent

Durada 1 any

Prorrogable No

Documents 20220308_CC Baix Ebre.pdf

conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Ebre, de col·laboració per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge

Drets i obligacions les que figuren a les clàusules

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-1970

Prorrogable No

Documents 20220308_CC Baix Ebre OLH.pdf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, EN RELACIÓ AMB L’OFICINA DE REHABILTACIÓ COMARCAL PER A LA GESTIÓ DELS AJUTS EN MATÈRIA DE REHABILITACIÓ RESIDENCIAL APROVATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN EL MARC DEL PLA ESTATAL DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA PER FER FRONT A LA CRISI DERIVADA DE LA COVID-19, I L’INSTRUMENT DE RECUPERACIÓ NEXT GENERATION EU

Drets i obligacions les que figuren a les clàusules

Import 30000.0

Data de signatura 23-12-2021

Vigent

Durada fins el 30 de juny de 2026

Prorrogable No

Documents CONVENI SIGNAT AGENCIA HABITATGE DE CATALUNYA.pdf

Conveni delegació de competències en matèria de consum

Drets i obligacions les que figuren a les clàusules

Import 36133.62

Data de signatura 28-12-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2021

Durada 31 de desembre de 2024

Prorrogable

Documents CONVENI CONSUM SIGNAT.pdf

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Baix Ebre per a la realització del projecte Pla d’Ocupació Baix Ebre 2021

Drets i obligacions les que figuren a les clàusules

Data de signatura 11-11-2021

Vigent

Durada sis mesos

Prorrogable No

Documents conveni signat pla ocupacio diputacio 2021 (4).pdf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE L’ACOLLIMENT I DE L’ADOPCIÓ I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE EN MATÈRIA DE PREPARACIÓ I VALORACIÓ DE LES FAMÍLIES SOL·LICITANTS D’ADOPCIÓ INTERNACIONAL, FORMACIÓ I VALORACIÓ DE LES FAMÍLIES SOL·LICITANTS D’ACOLLIMENT EN FAMÍLIA ALIENA SENSE FINALITAT ADOPTIVA I EL CORRESPONENT SEGUIMENT I LA PREPARACIÓ I LA VALORACIÓ DELS SOL·LICITANTS D’ADOPCIÓ DE MENORS TUTELATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL CORRESPONENT SEGUIMENT

Drets i obligacions les que figuren a les clàusules

Import 265772.99

Data de signatura 25-11-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2022

Durada 1 any

Prorrogable No

Documents Conveni CCBE-ICAA 2022.pdf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’ASSOCIACIÓ IN VIA

Drets i obligacions les que figuren a les clàusules

Data de signatura 27-08-2021

Vigent

Durada 1 any

Prorrogable No

Documents Conveni de Colaboració 2021-22 INVIA.pdf

Conveni amb Repsol exercici 2021 pel Servei de Transport Adaptat i Assistit de la comarca

Drets i obligacions les que figuren a les clàusules

Import 20000.0

Data de signatura 05-10-2021

Vigent

Durada 1 any

Prorrogable No

Documents conveni REPSOL 2021 (2).pdf

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES DE PRÀCTIQUES EXTERNES ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Drets i obligacions les que figuren a les clàusules

Data de signatura 03-06-2021

Vigent

Durada 4 anys

Prorrogable

Documents Conveni URV Consell Comarcal del Baix Ebre signat.pdf

implementar la prova pilot de mobilitat compartida a la comarca del Baix Ebre en el marc del projecte Territori Resilient “Enfocc”.

Drets i obligacions les que figuren a les clàusules

Import 6000.0

Data de signatura 02-11-2021

Vigent

Durada 31/10/2022

Prorrogable No

Documents Conveni BEMO_CCBE_ENFOCC SIGNAT.pdf

CONVENIS SERVEIS TECNICS (ASSISTÈNCIA TECNICA)
CONVENIS TRANSPORT NO OBLIGATORI. CURS 2021-2022
Conveni per la prestació del servei de tècnic compartit de joventut als ajuntaments de la comarca 2021
CONVENI AJUTS ESCOLES MUNICIPALS DE MUSICA - 2021
COST SERVEI GESTIO DE RESIDUS. EXERCICI 2022

Drets i obligacions les que figuren a les clàusules

Import 28021.86

Data de signatura 31-01-2022

Vigent

Prorrogable

Documents conveni cost serveis residus 2022 Pauls.pdf

CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I ELS AJUNTAMENTS DE ROQUETES, DELTEBRE, L'ALDEA I L'AMETLLA DE MAR EN L'ÀMBIT DE LE POLITIQUES I PROGRAMES SOCIALS D'HABITATGE-APROVACIÓ MODEL GENÈRIC

Drets i obligacions especificades a les clàusules

Vigent

Durada 4 anys

Prorrogable

Documents 20220125_conveni Aldea politiques habitatge.pdf

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2021-LÍNIA MG45- CONVENIS PER A LA PARTICIPACIÓ DELS ENS LOCALS DE LA COMARCA

Drets i obligacions especificades a les clàusules del conveni

Vigent

Durada fins el compliment de les obligacions

Prorrogable No

Documents conveni treball i formació Paüls.pdf
conveni_treball_signat Benifallet.pdf
Conveni treball i formació Aldover.pdf
Conveni treball i formació Xerta.pdf
conveni_formacio_treball alfara de carles.pdf

conveni amb l'Agencia de l'Habitatge de Catalunya per al servei OFIDEUTE

Drets i obligacions les que figuren a les clàusules

Import 0.0

Data de signatura 15-06-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 01-06-2021

Durada 4 anys

Prorrogable

Documents Conveni Ofideute vs CC del Baix Ebre_SIGNAT.pdf

Conveni de cooperació educativa vigent entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i la Universitat Rovira i Virgili per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.

Data de signatura 03-06-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 03-06-2021

Durada 4 anys

Prorrogable No

Documents Conveni URV Consell Comarcal del Baix Ebre.pdf

conveni té per objecte establir les línies de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià, Consell Comarcal del Baix Ebre, Consell Comarcal de la Terra Alta i Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a la realització del projecte “Servei d'Orientació i d'Acompanyament a Famílies de les Terres de l’Ebre

Data de signatura 06-04-2021

Vigent

Durada 1 any

Prorrogable

Documents conveni_consells_comarcals_soaf_2021.pdf

Conveni Fundació La Caixa targeta solidaria exercici 2021

Import 16.0

Data de signatura 28-04-2021

Vigent

Durada 31/12/2021

Prorrogable No

Documents Conveni Consell Comarcal Baix Ebre i Fundació La Caixa.pdf

Addenda de pròrroga al conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Ebre, que té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge

Data de signatura 14-04-2021

Vigent

Prorrogable No

Documents Addenda de pròrroga conveni oficina habitatge.pdf

Addenda de pròrroga al conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Ebre, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges en aquesta comarca

Data de signatura 14-04-2021

Vigent

Prorrogable No

Documents addenda de prorroga conveni mediacio lloguer social.pdf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA «REMODELACIÓ DE L'EMISSARI SUBMARÍ DE L'AMETLLA DE MAR» CV21000023

Import 36700.0

Data de signatura 11-05-2021

Vigent

Durada 4 anys

Prorrogable

Documents 20210511_CV21000023 CONVENI emissari submari.pdf

CONVENI PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE L’APLICATIU INFORMÀTIC “SALUT+SOCIAL” A LA COMARCA DEL BAIX EBRE.

Data de signatura 02-03-2021

Vigent

Durada 4 anys

Prorrogable

Documents 20210210_CONV SALUT SOCIAL BAIXEBRE V2.pdf

CONVENI CÀRITAS COBRAMENT TIQUETS MENJADOR ESCOLES REMOLINS I LA MERCÈ, CURS 2019-2020

Drets i obligacions Constitueix l’objecte del present conveni la col·laboració entre el Consell Comarcal i Càritas Diocesana de Tortosa per garantir la possibilitat de fer ús del menjador escolar d’alumnes sense dret a la gratuïtat o complementar els ajuts que atorga el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Vigent

Prorrogable

Documents 20201002_Conveni CARITAS signat.pdf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’ESCOLA LA MERCÈ PER GARANTIR L’ASSISTÈNCIA AL MENJADOR ESCOLAR D’ALGUNS ALUMNES

Drets i obligacions Constitueix l’objecte del present conveni la col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Escola La Mercè per garantir la possibilitat de fer ús del menjador escolar d’alumnes sense dret a la gratuïtat.

Data de signatura 22-09-2020

Vigent

Prorrogable

Documents Conveni La Mercè alumnes menjador.pdf

CONVENI AJUNTAMENTS COMARCA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES INSCRITES AL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA COM A DEMANDANTS D’OCUPACIÓ NO OCUPADES (DONO) A PARTIR DEL 16 DE MARÇ DE 2020 (INCLÒS) I, PERSONES EN RISC DE CAURE EN SITUACIÓ D’ATUR DE LLARGA DURADA NO PERCEPTORES DE PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ O SUBSIDI NI AJUTS
transport alumnes ensenyament no obligatori curs 2019 2020

Drets i obligacions El finançament del transport dels alumnes d'ensenyament no obligatori del curs escolar 2019 2020

Import 0.0

Data de signatura 16-09-2019

Vigent No

Durada curs 2019 2020

Prorrogable No

Documents transport no obligatori l'Ametlla de Mar.pdf
transport no obligatori Campredó.pdf
conveni transport no obligatòri de Tortosa.pdf

transport alumnes ensenyament no obligatori curs 2020 2021

Drets i obligacions El finançament del transport d'alumnes d'ensenyament no obligatori de la comarca durant el curs 2020 2021

Import 0.0

Data de signatura 14-09-2020

Vigent

Durada curs escolar 2020 2021

Prorrogable No

Documents Conveni transport NO OBLIGATORI curs 2020-2021. Tortosa.pdf
no obligatori campredo.pdf
transport no obligatori Ametlla de Mar 2020 2021.pdf

Convenis per atorgament subvencions directes per arranjament de camins municipals

Vigent No

Prorrogable No

Conveni amb la Diputació de Tarragona per als Plans d'Ocupació 2017

Vigent No

Prorrogable No

Conveni delegació de competències en matèria de Consum

Vigent No

Prorrogable No

Convenis amb els ajuntaments de la comarca per la implantació del Dìspositiu d'Inserció Laboral

Vigent No

Prorrogable No

Convenis amb els ajuntaments de la comarca Programa Treball i Formació

Vigent No

Prorrogable No

Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i el Centre Associat de la UNED a Tortosa per al foment de l'accés a la cultura i el coneixement de les persones jubilades

Data de signatura 08-03-2017

Vigent

Durada Exercici econòmic 2017

Prorrogable No

Documents Conveni de col.laboració Consell Comarcal BE i UNED