Serveis, tràmits i gestions

Instància genèrica

Què permet?

Presentar una sol·licitud al Consell Comarcal per iniciar un tràmit.

Qui el pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quan es pot demanar?

En qualsevol moment.

Quina documentació cal aportar?

Formulari estandarditzat de sol·licitud general (disponible en aquesta mateixa fitxa).

Com es pot demanar?

Per iniciar el tràmit heu d'emplenar el formulari de sol·licitud i tramitar-lo presencialment o per correu postal o certificat, d'acord amb el que preveuen l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

On puc presentar-ho?

Cliqueu aquí

Factures electròniques Factures electròniques

Envieu-nos les vostres factures electròniques i consulteu el seu estat de tramitació de forma senzilla i gratuïta.

Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.
Participació Participació
Busquem que la ciutadania s'impliqui en els processos i actuacions del nostre municipi.