En aquest apartat hi trobareu tot allò relacionat amb el procés d'estabilització de l'ocupació al Consell Comarcal de l'Anoia; bases generals, bases específiques, model d'instància de participació i actualitzacions sobre les dates de publicació als diferents Diaris Oficials.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES ÉS DEL 28/12/2022 AL 16/01/2023 ambdós inclosos.

Anunci de les bases generals publicades al BOP del 29 de novembre

Anunci de les bases específiques publicades al BOP del 23 de desembre

Anunci de les bases generals publicades al DOGC el 9 de desembre

Anunci de les bases específiques publicades al DOGC del 27 de desembre