Voleu conèixer qui és el Delegat/da de Protecció de Dades del vostre ens, o les seves funcions ?
En aquest ítem podeu trobar tota la informació relativa a quins requisits ha de complir la persona designada com a Delegat/da de Protecció de Dades, les seves dades i el conjunt de funcions que ha de desenvolupar dins de l’organització.

El Responsable del Tractament de Dades és el CONSELL COMARCAL ALTA RIBAGORÇA, amb CIF P7500013C. Les dades de contacte són:

Av. Victoriano Muñoz 48, 25520 El Pont de Suert - Telèfon: 973690353 - c.e.: consell@altaribagorça.cat

Per a tractar temes Protecció de Dades, us podeu adreçar a l'adreça de c.e.: lopd@altaribagorça.cat

Podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) d'aquesta entitat mitjançant l'adreça de c.e.: dpd@altaribagorça.cat.