Quines activitats tenen els alts càrrecs a la seva agenda? Aquest és el lloc on trobar-los.

Aquí trobareu l'agenda institucional de l'Alcalde i dels regidors de l'equip de govern:
Agenda de l'Alcalde

Agenda dels regidors:

Anna Massot, 1ª Tinent d'Alcalde i regidora d'Acció Social, Igualtat, Educació i Drets de Ciutadania.
Joan Basí, 2n Tinent d'Alcalde i regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient, Pagesia i Món Rural, Platges
Josep M Canet, 3r Tinent d'Alcalde i regidor de Territori i Gestió d'Espais Urbans
Helena Solana, 4ª Tinent d'Alcalde i regidora de Promoció Econòmica i Comerç
Xon Hugas, regidora de Turisme, Cultura i Patrimoni Històric
Esther Piris, regidora àrea Serveis Interns
David Garre, regidor de l'àrea de Salut i d'Activitats Físiques i Lúdiques
Jaume Mach, regidor de Joventut, Habitatge, Cooperació, Agermanaments,Transparència i Retiment de Comptes