Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Ordenances Fiscals 2022 05-01-2022 https://www.seu-e.cat/documents/28754/0/Ordenances+Fiscals+2022/11a2644f-58da-44f1-b029-873ac771c46b
Edició Ordenances fiscals 2021 29-06-2021 https://www.seu-e.cat/documents/28754/0/Ordenances+Fiscals+2021/2a7f0192-56f9-4c54-9b6d-0a81e34ac299
Edició Ordenances fiscals 2020 07-01-2020 https://www.seu-e.cat/documents/28754/0/Ordenances+fiscals+2020/3e827ed2-c17a-448b-bd97-7dbbdf0720ca
Edició Ordenances fiscals 2019 03-01-2019 https://www.seu-e.cat/documents/28754/0/Ordenances+fiscals+2019/0142fa17-4fad-4020-94fa-59b3a11b5918
Edició Ordenances fiscals 2018 05-01-2018 https://www.seu-e.cat/documents/28754/0/Ordenances+Fiscals+2018/73a2b3b9-d41f-447f-bc85-572eac4fe4d4
Edició Ordenances fiscals 2017 27-12-2016 https://www.seu-e.cat/documents/28754/0/ORDENANCES+FISCALS+2017-7mltC2w4.pdf/7d786f27-2d00-401d-8d2b-0884a474ba0e
Edició Ordenances fiscals 2016 31-12-2015 https://www.seu-e.cat/documents/28754/0/Ordenances+fiscals+2016/101a036c-79d4-43da-8130-13a7f8b24219
Edició Ordenances fiscals 2014 31-12-2013 https://www.seu-e.cat/documents/28754/0/Ordenances+fiscals+2014/e76a7bb3-6074-46b6-852d-fa44f8af16b3
Edició Ordenances fiscals 2015 31-12-2014 https://www.seu-e.cat/documents/28754/0/Ordenances+fiscals+2015/1ef3ec0b-aec7-45ea-9c6f-2b01226d8701
Edició Ordenances fiscals 2013 31-12-2012 https://www.seu-e.cat/documents/28754/0/Ordenances+fiscals+2013/10d9fb2e-0169-4324-8e37-21b12a4a94e9
Edició Ordenances fiscals 2012 31-12-2011 https://www.seu-e.cat/documents/28754/0/Ordenances+fiscals+2012/e14081c6-e851-4bb3-a2cd-0744cb16ec2d