En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

-  Execució trimestral i modificacions del pressupost 2021 a dates 31/03/202130/06/202130/09/2021 i 31/12/2021
 
-  Execució trimestral i modificacions del pressupost 2020 a dates 31/03/2020, 30/06/2020, 30/09/2020 i 31/12/2020
 
-  Execució trimestral i modificacions del pressupost 2019 a dates 31/03/201930/06/2019, 30/09/2019 i 31/12/2019
 
-  Execució trimestral i modificacions del pressupost 2018 a dates 31/03/2018, 30/06/2018, 30/09/2018 i 31/12/2018
 
-  Execució trimestral i modificacions del pressupost 2017 a dates 31/03/2017, 30/06/2017, 30/09/2017 i 31/12/2017