Necessites contactar amb la persona responsable de comunicació de l'ens? Te'n facilitem les dades perquè ho puguis fer amb facilitat i rapidesa.

Cristina Noé Juvanteny

Càrrec Tècnica de Comunicació i gestió de la informació TAE

Correu electrònic canetdemar@canetdemar.cat

Telèfon 93 794 39 40

Per a qüestions protocol·làries contacteu amb l'Alcaldia

Correu electrònic alcaldia.canet@canetdemar.cat

Telèfon 937943940