Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre l'estructura i el funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
MODIFICACIÓ REGLAMENT REGULADOR REGULADOR DE LES BASES DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL 23-02-2023 https://campdevanol.eadministracio.cat/transparency/d18a88e2-7897-4e54-b1d2-cf2fb64c9a56/