Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anteriors a l'any en curs? Aquí pots consultar les dades dels drets i obligacions reconeguts nets de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els organismes autònoms locals.

Aquest conjunt de dades inclou els estats demostratius de l’execució dels ingressos i/o despeses del Pressupost de l’ens, consolidat amb els seus organismes autònoms.

0 Registres carregats