Consulta aquí quines són les empreses externes que treballen per a l'ens. Hi pots veure, l'import pel qual s'han contractat i el número de contractes.

En aquest s'especificarà la relació de proveïdors, adjudicataris i contractistes de  l’ens, amb el següent modelatge de dades: Nom de l’empresa, CIF, Any, Import de contractació i Número de contractes.