Quina és la llista de contractes que s'han adjudicat els darrers anys? Pots consultar-la aquí.

Conjunt de dades que mostra tota l'activitat històrica (fins a 5 anys) de la contractació pública associada al perfil del contractant..

0 Registres carregats

S'hauran de publicar el contractes subscrits mitjançant els procediments obert i negociat, que figuren en el perfil del contractant i en els expedients de contractació de l’entitat local.