Coneix aquí tota la informació d'utilitat sobre quins són els serveis que presta aquest ens, en quines condicions ho fa i quins compromisos de qualitat pren. També podràs saber, entre d'altres detalls, com contactar-hi i quins són els tràmits relacionats.

CATÀLEG DE SERVEIS

 

CARTES DE SERVEI

Actualment estem treballant en l'elaboració de les Cartes de Servei.

Les cartes de servei aprovades actualment són:

  • Carta del Servei d'Ocupació i Formació Ocupacional, aprovada pel Ple municipal en la sessió del 31 de gener de 2019.
  • Carta del Servei de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, aprovada pel Ple municipal en la sessió del 27 de febrer de 2020.

 

Informes de seguiment sobre el grau de compliment dels compromisos de qualitat de les Cartes de Servei:

  1. Informe anual Servei d'ocupació i formació ocupacional - 28 d'abril de 2020
  2. Informe anual Servei d'ocupació i formació ocupacional - 13 d'abril de 2021
  3. Informe anual Servei de l'Oficina Atenció Ciutadana - 7 de maig 2021