Coneix aquí tota la informació d'utilitat sobre quins són els serveis que presta aquest ens, en quines condicions ho fa i quins compromisos de qualitat pren. També podràs saber, entre d'altres detalls, com contactar-hi i quins són els tràmits relacionats.

CATÀLEG DE SERVEIS

 

CARTES DE SERVEI

Actualment estem treballant en l'elaboració de les Cartes de Servei.

Les cartes de servei aprovades actualment són:

  • Carta del Servei d'Ocupació i Formació Ocupacional, aprovada pel Ple municipal en la sessió del 31 de gener de 2019.
  • Carta del Servei de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, aprovada pel Ple municipal en la sessió del 27 de febrer de 2020. 
  • Carta del Servei de l'Oficina d'Habitage, aprovada per Decret d'Alcaldia 973/2021 del 9 de juliol de
    2021.

 

Informes de seguiment sobre el grau de compliment dels compromisos de qualitat de les Cartes de Servei:

  1. Informe anual Servei d'ocupació i formació ocupacional - 28 d'abril de 2020
  2. Informe anual Servei d'ocupació i formació ocupacional - 13 d'abril de 2021
  3. Informe anual Servei de l'Oficina Atenció Ciutadana - 7 de maig 2021
  4. Informe anual Servei d'ocupació i formació ocupacional - 12 d'abril de 2022