Els contractes menors (contractes d’import inferior a 40.000 euros IVA exclòs, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros IVA exclòs, quan es tracti d’altres contractes) es van adjudicant al llarg de l'any. En aquest apartat trobaràs l'històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra.

Consulteu la informació dels contractes menors per ANY, TIPUS O TERCER de l'any 2018 i 1r, 2n i 3r trimestre de 2019 en aquest enllaç.

Consulteu als llistats que trobeu a continuació la informació actualitzada trimestralment dels contractes menors dels anys 2016 i 2017 i a partir del 4rt trimestre de 2019.