Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Text refòs de les Ordenances Fiscals per l'any 2020 26-08-2020 https://caldesdemalavella.eadministracio.cat/?x=Hfms3Tfi899FO5c91MWDku65NsjgfzF8tSllfArvL*WKP0NWVZ0LAK1gmt30swn5nj4HLnTJq1LHnQPiA4AehH*bqtwi*IcbZiA9K*ZlfvX4YqGp8mAvow
Text refòs de les Ordenances Fiscals per l'any 2021 13-01-2021 https://caldesdemalavella.eadministracio.cat/?x=Hfms3Tfi899FO5c91MWDku65NsjgfzF8tSllfArvL*WKP0NWVZ0LAK1gmt30swn5KSev-TqJkJtqodmMrbKe-mIM31B*kLYjBPZz5ZI7NM8nmYr5dluL7w
Text refòs de les Ordenances Fiscals per l'any 2022 11-05-2022 https://caldesdemalavella.eadministracio.cat/?x=Hfms3Tfi899FO5c91MWDku65NsjgfzF8tSllfArvL*WKP0NWVZ0LAK1gmt30swn5WrZW0F2itTWN6ryCIUC9ROaFG0DUu0ExtQGVGrFK3xnuhKsvaRE6og
Text Refòs de les Ordenances Fiscals per l'any 2023 20-12-2022 https://caldesdemalavella.eadministracio.cat/?x=DuU1pBFmBIPRiO9jDANqI6wJrDIzaX9PD7IMGNWhtSqzwXf3DOx5OoejBzqBDnnR91N2sdWPpBo0rjHVEIHUQyXW-EeZrIBY3-W1mYL3g8jRtPP*qb9J3A