Vols conèixer les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc des d'on pots consultar-les.

Normativa Data de publicació Enllaç Documents Més informació
Aprovació de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Breda que té per objecte eliminar un vial entre el carrer Gaserans i el carrer Sant Antoni 04-06-2021 Anunic Aprovació inicial
Projecte
Estudi de Mobilitat
Aprovacio de la modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Breda que té per objecte eliminar un vial entre el carrer Gaserans i el carrer Sant Antoni.
Aprovació del projecte de Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Breda al carrer Marcel·lí Trunas 17-04-2020 Anunci aprovació inicial
Projecte aprovació inicial
Acord Ple aprovació provisional
Acord aprovació definitiva
Aprovació del projecte de modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament al carrer Marcel·lí Trunas de Breda