Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

ANNEX DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT DE BESCANÓ PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL , D’OCUPACIÓ I DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA PER A IMPLANTAR EL PROJECTE ESPAI FEINA PER MILLORAR L'OCUPACIÓ I LA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA.

Data de signatura 12-05-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2021

Durada La vigència d'aquest annex és de 1 de gener de 2021 a 31 de desembre de 2022.

Prorrogable No

Documents Espai feina Bescanó

ANNEX DE CONVENI MARC DE DELEGACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BESCANÓ I EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA I VALORITZACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS MITANÇANT RECOLLIDA PORTA A PORTA

Vigent

Data d'inici de vigència 12-05-2021

Prorrogable No

Documents porta a porta

ANNEX DEL CONVENI MARC DE DELEGACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BESCANÓ I EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I VALORITZACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS PER A LA RECOLLIDA DELS MOBLES I VOLUMINOSOS

Data de signatura 12-05-2021

Vigent

Prorrogable No

Documents mobles i voluminosos

Conveni entre el Consorci del Ter i els Ajuntaments de Sant Gregori i Bescanó per a l'estudi i l'encàrrec de gestió d'actuacions de custòdia fluvial de l'illa de la Pilastra al Riu Ter.
Conveni entre el Consorci del Ter i l'Ajuntament de Bescanó per a l'estudi i l'encàrrec de gestió d'actuacions de custòdia als espais fluvials del riu a Bescanó
Convenis.- Escola de Música del Gironès.- Aprovació addenda curs 2020- 2021.-

Vigent

Prorrogable

Documents Notificació acord JGL 9-11-20 EMG 20-21

Addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Bescanó, per a la pròrroga del Projecte Foment a la Lectura "Al Gironès Llegim!, fins al 31 de desembre de 2020.

Vigent

Prorrogable

Documents Certificat JGL 24-2-20

conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'ajuntament de Bescanó per l'impuls de l'ocupació juvenil al Gironès a través del programa de Garantia Juvenil del SOC

Vigent

Prorrogable No

Documents Certificat JG 10-2-20

Consell Comarcal del Gironès.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Bescanó per al desenvolupament del Programa Treball i Formació al Gironès 2017

Vigent No

Prorrogable No

Documents Treball i Formació

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Bescanó en matèria de polítiques de joventut i els plans d'actuació anuals vinculats als plans locals de joventut finançats pel Contracte Programa 2017-2019 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Direcció General de Joventut

Vigent No

Prorrogable No

Documents Joventut_17-19

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Bescanó per implantar el Programa UBICAT, el Projecte ESPAI FEINA i el Programa TREBALL i FORMACIÓ.-

Vigent No

Prorrogable No

Documents Convenis UBICAT TREBALL I FORMACIÓ ESPAI FEINA

Conveni marc de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i ajuntament de Bescanó en matèria de promoció turística 2018 - 2019

Vigent No

Prorrogable No

Documents Conveni signat_18-19

Conveni entre CATSalut i l'Ajuntament de Bescanó per donar suport amb els mitjans corresponents a l'atenció sanitària d'atenció primària.

Vigent No

Prorrogable No

Documents Addenda conveni_2018

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Bescanó en matèria d'assessorament per a l'adequació a la normativa de protecció de dades personals

Vigent No

Prorrogable No

Documents Addenda 2018

Custodia fluvial Illa Pilastra

Vigent

Data d'inici de vigència 30-01-2018

Durada 10 anys

Prorrogable

Documents Custòdia fluvial Illa Pilastra

Treball i formació

Vigent

Data d'inici de vigència 12-02-2018

Prorrogable No

Documents Treball i Formació