Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

ADDENDA AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L' AJUNTAMENT DE BESCANÓ, PER A L'IMPULS DE L'OCUPACIÓ JUVENIL AL GIRONÈS A TRAVÉS DEL PROGRAMA REFERENT D'OCUPACIÓ JUVENIL.

Data de signatura 22-09-0022

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2022

Durada fins a 30 de desembre de 2022

Prorrogable No

Documents Ocupació Juvenil 22 (1)

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL ESPORTIU DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE BESCANÓ PER A LA PROMOCIÓ DE LA MARXA NÒRDICA

Data de signatura 06-10-0022

Vigent No

Data d'inici de vigència 28-10-0022

Durada Durada de deu mensualitats, compreses entre el 28 de setembre de 2022 i el 14 de juny de 2023.

Prorrogable No

Documents MARXA NORDICA 2022 (1)

ADDENDA AL CONVENI DE DELEGACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA D'OLIS VEGETALS O OLI DE CUINA USAT ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT DE BESCANÓ

Data de signatura 22-06-2022

Vigent No

Data d'inici de vigència 03-06-2021

Prorrogable

Documents 5D38E4C9-18AB-4F2D-9206-0C7772A25D0C_ENTRA-2022-3611 Bescanó addenda conveni recollida olis

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT DE BESCANÓ PER A LA CREACIÓ D’ESCENARIS TEATRE AL GIRONÈS

Data de signatura 29-06-2022

Vigent

Data d'inici de vigència 08-01-2019

Durada El present conveni serà vigent des de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de juliol de 2022

Prorrogable

Documents Trasllat Conveni Escenaris 19-22 Bescanó Consell Comarcal del Gironès

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BESCANÓ I L’ESCOLA DR. SOBREQUÉS DE BESCANÓ

Data de signatura 05-05-2022

Vigent

Durada Les aportacions previstes en aquest conveni ho són pel curs 2021-2022 i esgotaran els seus efectes amb l’ingrés de les quantitats compromeses per part de l’Ajuntament de Bescanó.

Prorrogable No

Documents CONVENI AMB L'ESCOLA

ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT DE BESCANÓ PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL, D’OCUPACIÓ I DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

Data de signatura 01-01-2022

Vigent No

Durada 31 de desembre de 2022

Prorrogable No

Documents ADDENDA DE PRORROGA DEL CONVENI MARC CCGirones_ AJ BESCANÓ 2021

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE BESCANÓ I EL CLUB ESPORTIU BESCANÓ PER LA CESSIÓ D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

Data de signatura 25-01-2022

Vigent

Durada fins temporada de juny 2023

Prorrogable

Documents conveni ce bescano

ANNEX DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT DE BESCANÓ PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL , D’OCUPACIÓ I DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA PER A IMPLANTAR EL PROJECTE ESPAI FEINA PER MILLORAR L'OCUPACIÓ I LA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA.

Data de signatura 12-05-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2021

Durada La vigència d'aquest annex és de 1 de gener de 2021 a 31 de desembre de 2022.

Prorrogable No

Documents Espai feina Bescanó

ANNEX DE CONVENI MARC DE DELEGACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BESCANÓ I EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA I VALORITZACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS MITANÇANT RECOLLIDA PORTA A PORTA

Vigent

Data d'inici de vigència 12-05-2021

Prorrogable No

Documents porta a porta

ANNEX DEL CONVENI MARC DE DELEGACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BESCANÓ I EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I VALORITZACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS PER A LA RECOLLIDA DELS MOBLES I VOLUMINOSOS

Data de signatura 12-05-2021

Vigent

Prorrogable No

Documents mobles i voluminosos

Conveni entre el Consorci del Ter i els Ajuntaments de Sant Gregori i Bescanó per a l'estudi i l'encàrrec de gestió d'actuacions de custòdia fluvial de l'illa de la Pilastra al Riu Ter.
Conveni entre el Consorci del Ter i l'Ajuntament de Bescanó per a l'estudi i l'encàrrec de gestió d'actuacions de custòdia als espais fluvials del riu a Bescanó
Convenis.- Escola de Música del Gironès.- Aprovació addenda curs 2020- 2021.-

Vigent

Prorrogable

Documents Notificació acord JGL 9-11-20 EMG 20-21

Addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Bescanó, per a la pròrroga del Projecte Foment a la Lectura "Al Gironès Llegim!, fins al 31 de desembre de 2020.

Vigent

Prorrogable

Documents Certificat JGL 24-2-20

conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'ajuntament de Bescanó per l'impuls de l'ocupació juvenil al Gironès a través del programa de Garantia Juvenil del SOC

Vigent

Prorrogable No

Documents Certificat JG 10-2-20

Consell Comarcal del Gironès.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Bescanó per al desenvolupament del Programa Treball i Formació al Gironès 2017

Vigent No

Prorrogable No

Documents Treball i Formació

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Bescanó en matèria de polítiques de joventut i els plans d'actuació anuals vinculats als plans locals de joventut finançats pel Contracte Programa 2017-2019 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Direcció General de Joventut

Vigent No

Prorrogable No

Documents Joventut_17-19

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Bescanó per implantar el Programa UBICAT, el Projecte ESPAI FEINA i el Programa TREBALL i FORMACIÓ.-

Vigent No

Prorrogable No

Documents Convenis UBICAT TREBALL I FORMACIÓ ESPAI FEINA

Conveni marc de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i ajuntament de Bescanó en matèria de promoció turística 2018 - 2019

Vigent No

Prorrogable No

Documents Conveni signat_18-19

Conveni entre CATSalut i l'Ajuntament de Bescanó per donar suport amb els mitjans corresponents a l'atenció sanitària d'atenció primària.

Vigent No

Prorrogable No

Documents Addenda conveni_2018

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Bescanó en matèria d'assessorament per a l'adequació a la normativa de protecció de dades personals

Vigent No

Prorrogable No

Documents Addenda 2018

Custodia fluvial Illa Pilastra

Vigent

Data d'inici de vigència 30-01-2018

Durada 10 anys

Prorrogable

Documents Custòdia fluvial Illa Pilastra

Treball i formació

Vigent

Data d'inici de vigència 12-02-2018

Prorrogable No

Documents Treball i Formació