Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Consell Comarcal del Gironès.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Bescanó per al desenvolupament del Programa Treball i Formació al Gironès 2017

Vigent No

Prorrogable No

Documents Treball i Formació

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Bescanó en matèria de polítiques de joventut i els plans d'actuació anuals vinculats als plans locals de joventut finançats pel Contracte Programa 2017-2019 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Direcció General de Joventut

Vigent No

Prorrogable No

Documents Joventut_17-19

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Bescanó per implantar el Programa UBICAT, el Projecte ESPAI FEINA i el Programa TREBALL i FORMACIÓ.-

Vigent No

Prorrogable No

Documents Convenis UBICAT TREBALL I FORMACIÓ ESPAI FEINA

Conveni marc de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i ajuntament de Bescanó en matèria de promoció turística 2018 - 2019

Vigent No

Prorrogable No

Documents Conveni signat_18-19

Conveni entre CATSalut i l'Ajuntament de Bescanó per donar suport amb els mitjans corresponents a l'atenció sanitària d'atenció primària.

Vigent No

Prorrogable No

Documents Addenda conveni_2018

Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Bescanó en matèria d'assessorament per a l'adequació a la normativa de protecció de dades personals

Vigent No

Prorrogable No

Documents Addenda 2018

Custodia fluvial Illa Pilastra

Vigent

Data d'inici de vigència 30-01-2018

Durada 10 anys

Prorrogable

Documents Custòdia fluvial Illa Pilastra

Treball i formació

Vigent

Data d'inici de vigència 12-02-2018

Prorrogable No

Documents Treball i Formació